Anh Thuyền - 0903526485

       

Gia Minh Shop
giaminhshop.com
Tên khách hàng: Anh Thuyền
Số điện thoại: 0903526485
Tên máy: Dell 3558
Ngày xử lý: 13/04/2024
Bảo hành Thay jack nguồn - 01 Tháng; Sạc dell kim nhỏ Rin - 06 Tháng
Dịch vụ: Thay jack nguồn - 250.000đ; Sạc dell kim nhỏ Rin - 300.000đ
Xem thêm

NẾU THÔNG TIN BẢO HÀNH CỦA BẠN KHÔNG ĐÚNG HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Email: giaminhshopp@gmail.com
Báo lỗi