Anh Hoàng - 0966005443

       

Gia Minh Shop
giaminhshop.com
Tên khách hàng: Anh Hoàng
Số điện thoại: 0966005443
Tên máy: Dell 7510
Ngày xử lý: 23/05/2024
Bảo hành 01 tháng
Dịch vụ: Sửa nguồn Dell 7510 - 450.000đ
Xem thêm

NẾU THÔNG TIN BẢO HÀNH CỦA BẠN KHÔNG ĐÚNG HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Email: giaminhshopp@gmail.com
Báo lỗi