Gia Minh Shop
giaminhshop.com
Tên khách hàng: Ngọc Tú
Số điện thoại:
Tên máy: Thay SSD 128G; HDD 500G + Cổng chuyển; Dây sạc New; Phím Rin; Chuột Dareu;
Ngày xử lý: 05/05/2024
Bảo hành Thay SSD - 12 tháng; HDD 500G + Cổng chuyển - 06 tháng; Dây sạc New - 06 tháng; Phím Rin - 06 tháng; Chuột Dareu - 06 tháng
Dịch vụ: Thay SSD 128G - 45O.000đ; HDD 500G + Cổng chuyển - 300.000đ; Dây sạc New - 300.000đ: Phím Rin - 250.000đ; Chuột Dareu - 80.000đ
Xem thêm

NẾU THÔNG TIN BẢO HÀNH CỦA BẠN KHÔNG ĐÚNG HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Email: giaminhshopp@gmail.com
Báo lỗi