Anh Tiến - 0867185932 - Dell Vostro 3400

       

Gia Minh Shop
giaminhshop.com
Tên khách hàng: Anh Tiến
Số điện thoại: 0867185932
Tên máy: Thay phím Dell Vostro 3400 Rin
Ngày xử lý: 06/06/2024
Bảo hành 06 tháng
Dịch vụ: Thay phím Dell Vostro 3400 Rin - 350.000đ
Xem thêm

NẾU THÔNG TIN BẢO HÀNH CỦA BẠN KHÔNG ĐÚNG HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Email: giaminhshopp@gmail.com
Báo lỗi