Trần Triệu Vỹ - 0905093837 - HP 240 G8

       

Gia Minh Shop
giaminhshop.com
Tên khách hàng: Trần Triệu Vỹ
Số điện thoại: 0905093837
Tên máy: Thay quạt HP 240 G8 (i3-10)
Ngày xử lý: 03/06/2024
Bảo hành 01 tháng
Dịch vụ: Thay quạt HP 240 G8 (i3-10) - 300.000đ
Xem thêm

NẾU THÔNG TIN BẢO HÀNH CỦA BẠN KHÔNG ĐÚNG HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Email: giaminhshopp@gmail.com
Báo lỗi